LIFEPAK CR2 Defibrillator

Opracowany z myślą o zapewnieniu użytkownikom poczucia pewności

W przypadku ratownika posiadającego minimalny stopień przeszkolenia, konieczność interweniowania w obliczu jawnego zagrożenia może budzić lęk. Aby zyskać pewność siebie, ratownicy muszą dysponować możliwie najłatwiejszym w użyciu aparatem AED.

Podczas gdy inne urządzenia AED mogą być trudne w użytkowaniu lub wymagają przerwania RKO w trakcie wykonywania analizy, defibrylator LIFEPAK CR2 ułatwia użytkownikom koncentrację poprzez zapewnienie prostych rysunków, instrukcji głosowych oraz zautomatyzowanych funkcji.3

Wyeliminowaliśmy wszelkie spekulacje i osiągnęliśmy lepsze, potwierdzone wyniki.

LIFEPAK CR2 Defibrillator

Najkrótszy czas do pierwszej defibrylacji3

Nawet użytkownicy z minimalnym przeszkoleniem mogą bezzwłocznie rozpocząć akcję ratunkową,wykonując tylko 3 czynności:

  1. Otwarcie pokrywy aparatu i odsłonięcie klatki piersiowej poszkodowanego.
  2. Pociągnięcie czerwonego uchwytu i przyklejenie elektrod.
  3. Naciśnięcie migającego przycisku wtedy gdy defibrylator wydaje polecenie

*W wersji półautomatycznej. Wersja w pełni automatyczna sama spowoduje defibrylację jeśli będzie ona potrzebna bez konieczności interwencji użytkownika.

LIFEPAK CR2 Defibrillator

Nieprzerwana RKO zwiększa szansę przeżycia

Urządzenie CR2 to jedyny aparat AED, który umożliwia wykonywanie ucisków w trakcie analizy rytmu EKG, redukując w ten sposób przerwy pomiędzy RKO i defibrylacją. W badaniu porównawczym, CR2 pomógł niedoświadczonym ratownikom w zapewnieniu najwyższej jakości RKO.3 W przypadku wykrycia rytmu kwalifikującego się do defibrylacji, aparat CR2 dostarcza silny impuls elektryczny o wzrastającym poziomie energii, eliminując konieczność dokonywania oceny przez użytkownika.

W pełni zautomatyzowany aparat CR2, który w badaniu uwzględniającym urządzenia konkurencyjne okazał się najlepszym, umożliwia ratownikowi skoncentrowanie się na tym, co najważniejsze - na ratowaniu ludzkiego życia.3

Lifepack CR2 Defibrillator on patient

cprINSIGHT™

Podczas gdy z innych urządzeń AED można otrzymywać informacje zwrotne dotyczące RKO za pośrednictwem akcelerometru lub dodatkowego przyrządu, CR2 dostarcza odpowiednie instrukcje; ponadto urządzenie działa w oparciu o nową technologię analizy cprINSIGHT™. Po zainicjowaniu RKO technologia cprINSIGHT automatycznie rozpoczyna analizę i wykrywa konieczność wykonania defibrylacji.

Przyczynia się to do istotnej redukcji przerw w uciskach klatki piersiowej, eliminując również pauzy w przypadku wykrycia rytmu, który nie stanowi wskazania do defibrylacji. Dłuższa resuscytacja oznacza poprawę krążenia krwi i większe szanse na przeżycie.12

LIFEPAK CR2 Defibrillator

Child Mode

Przycisk „Child Mode” pozwala operatorowi przełączyć urządzenie w tryb dzieci w celu oszczędzania energii i prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR) odpowiedniej dla dzieci

Elektrody QUIK-STEP™ można stosować zarówno w przypadku dorosłych, jak i dzieci.

Child Mode
Defibrylator LIFEPAK® CR2 z menedzerem programów AED LIFELINKcentral™

System informacji o defibrylatorach LIFEPAK AED

Podłączony. Gotowy.

  1. Perkins G, Handley A, Koster R, et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015, Sec 2, Adult basic life support and automated external defibrillation. Resuscitation. 95 (2015)81-99.
  2. Brouwer T, Walker R, Chapman F, Koster, R. Association Between Chest Compression Interruptions and Clinical Outcomes of Ventricular Fibrillation Out-of-Hospital Cardiac Arrest. Circulation. 2015;132:1030-1037.
  3. Physio-Control Internal Semi-Automatic AED Comparison Usability Study, August 2016.

LIFEPAK CR2 AED is not available for sale in the U.S.

Your LIFEPAK CR2 Defibrillator Partner

DefiMed AED

Ul. Olgierda 91/3, 81-534 Gdynia